Barcelona Benri-ya, S.L.
 

Els nostres serveis


  • Traduccions generals i especialitzades (japonès <> castellà, català)

Durant la nostra trajectòria professional, hem acumulat experiència en diversos camps d’especialització, entre els quals destaquem: l’àmbit jurídic i econòmic, l’enginyeria i la indústria, la comunicació i el màrqueting, el medi ambient, la gastronomia i el turisme.

  • Traduccions jurades (japonès <> castellà)

Aquestes traduccions normalment s’exigeixen per poder fer tràmits oficials o processos judicials als quals s’ha d’aportar documentació estrangera davant l’Administració. Les han de fer traductors habilitats (traductors jurats), els quals certifiquen que les traduccions són fidels als originals. Tenen plena validesa oficial a Espanya, per tant no requereixen legalització posterior.

  • Interpretació d’enllaç (japonès <> castellà, català)

L’intèrpret d’enllaç és un intermediari entre persones que parlen idiomes diferents. Els interlocutors realitzen pauses freqüents perquè l’intèrpret tradueixi el que acaben de dir. Aquest tipus d’interpretació se sol utilitzar en reunions de negocis, visites a fàbriques o empreses, o en cursos de formació.

  • Interpretació jurada (japonès <> castellà)

Sol ser una interpretació d’enllaç d’una declaració davant un jutge, d’un acte davant notari, d’una entrevista pel matrimoni o de qualsevol altre tipus d’acte jurídic en el qual intervinguin persones que no parlen l’idioma que s’utilitza. La fa un intèrpret habilitat (intèrpret jurat).

  • Ensenyament d’idiomes (castellà, català i japonès)

Oferim classes particulars o en grups petits. Procurem realitzar una immersió lingüística, de manera que els alumnes aprenguin a desenvolupar-se en un context lingüístic real. A més dels aspectes purament lingüístics, s’ensenyen aspectes socioculturals que serveixin per a una millor comprensió entre persones de nacionalitats i cultures diferents.

  • Altres serveis

Amb l’objectiu de fer caure les barreres lingüístiques i culturals a la vida quotidiana i a la feina, oferim diversos serveis: cerca d’informació o tràmits privats, organització personalitzada de visites o esdeveniments culturals, etc.

Tots els nostres serveis estan a la teva disposició. No ho dubtis y contacta amb nosaltres ja.